Kasteel Asten

Met de portretwerkgroep van de AFV DE Iris gingen we 3 oktober 2015 naar Kasteel Asten.

foto Ronald.

Aan de rand van de Peel, verscholen achter weelderige begroeiing liggen de romantische restanten van het meer dan 600 jaar oude kasteel van Asten. De idyllische ruïne roept een bewogen verleden op van ontginningen, oorlogen en heksenvervolgingen. Sinds 1984 spant een Stichting zich in voor het behoud van het kasteelcomplex, en sinds enkele jaren ook van haar omgeving als historische buitenplaats.

   

De oorsprong van de heerlijkheid ligt in de Middeleeuwen. De naam Asten werd voor het eerst vernoemd in 1202.  

Het kasteel werd voor het eerst vermeld in een koopakte uit 1432. Dit betrof een versterkt huis (steenen huysinge) uit de eerste helft van de 15e eeuw. In de 16e eeuw werd op dezelfde plaats een echt kasteel gebouwd. Dit werd door Bernard van Merode verbouwd tot een Renaissancekasteel.

 
 

Ondanks de schilderachtigheid van het resultaat deze verbouwing moeten we ons de kerkers voorstellen in 1595, toen dezelfde heer daar onschuldige gevangenen liet doodmartelen in het kader van een berucht heksenproces. 

 
 
 
 
 

De oudste beschrijving van het kasteel dateert van 1640. Deze hebben we te danken aan een koopacte. Het kasteel werd toen omschreven als een steenen huys int water met dobbele grachten met een voorgeborchte, daerinne staat eenen peertstal ende schuyre met ander huysen.

 
  
 

Dit stenen huis was gebouwd in een L-vorm. De hoofdvleugel was 24 m lang en 6 m breed en had een met leien bedekt zadeldak tussen trapgevels. Dit bouwwerk had een kelderverdieping met nog twee bouwlagen erbovenop, en natuurlijk een zolder. Aan beide uiteinden van de L-vorm was een vierkante toren aangebouwd met een knopvormige spits. De voorhof was gebouwd in een U-vorm en bestond uit een centraal poortgebouw met in de zijvleugels een soort hoeven. Dit voorhof bestaat nog steeds en wordt door een aantal particulieren bewoond. Vroeger woonden hier pachters en een deel werd ook wel verhuurd aan adellijke personen om van daaruit jachtpartijen te organiseren.


 

Verval en herstel

Geleidelijk echter verviel het kasteel, doordat het veelvuldig van eigenaar wisselde en doordat de eigenaren vaak afwezig waren. Tegen het einde van de 18e eeuw openbaarden zich de eerste verschijnselen. Na 1892 werd het kasteel zelfs niet meer bewoond. Boeren kwamen stenen uit het kasteel slopen en een schouw werd gestolen. 
 

 


De uiteindelijke eigenaar, baron Clemens van Hövell tot Westerflier, besloot tot een restauratie die in 1938 gereed kwam. Hij bleef eigenaar, maar jonkheer van der Heyden van Doornenburg, lid van de familie Van der Heyden, ging er wonen. In 1944 werd het kasteel echter grotendeels verwoest door een Duitse granaat.
De genoemde voorburcht met het poortgebouw en de kasteelhoeven stammen uit de 17e eeuw. Hier ging baron Clemens van Hövell tot Westerflier met vrouw en dochter in 1978 wonen, nadat hij gepensioneerd was na zijn baan als burgemeester.  De douarière verkocht kasteel en voorburcht in 1981 aan de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten. In 1984 zijn in de voorburcht negen woningen gebouwd.

 
 
 
 

De kasteelruïne en de voorburcht zijn tegenwoordig Rijksmonument. en de omringende landerijen zijn aangewezen als historische buitenplaats. De activiteiten van de Stichting gingen zich ook uitstrekken tot het sterk bedreigde landschap. Onder meer de oprukkende kassen en infrastructuur tastten het landschap aan. In 2006 werd een plan opgesteld om de band van het kasteel met het landschap te herstellen en het kasteel een betere herkenbaarheid te geven voor de Astense bevolking.


 


We gingen met een groep modellen en fotografen in oktober 2015 daarheen. We hadden allemaal er veel zin in en we hadden goed weer. De foto's die ik gemaakt heb komen op deze pagina en in het Fotoalbum

 
 
 
Afbeelding invoegen
 


Fotoalbum


Home